Keepersvisie

In de loop der jaren heb ik een eigen trainingsvisie en werkwijze ontwikkeld waarmee ik de keepers die ik train probeer voor te bereiden om pro-actief te keepen en de juiste beslissingen op het juiste moment te nemen middels wedstrijdgerichte keeperstrainingen....